دکوراتیو


هنرهای دکوراتیو و یا هنرهای تزیینی به طراحی و تولید وسایلی گفته می شود که علاوه بر زیبایی ظاهری دارای عملکرد و کاربرد نیز باشند، مانند: دکوراسیون داخلی، شیشه سازی، پارچه بافی و… هنرهای دکوراتیو معمولا در مقابل هنرهای زیبا قرار می گیرند. هنرهای زیبا شامل: نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، خطاطی و… می باشند که تنها زیبا بوده و کاربرد خاصی ندارند. هنرهای دکوراتیو و هنرهای زیبا از دوران پست رنسانس از یکدیگر جدا شدند. اگر چه گاهی جدا کردن این دو مبحث از یکدیگر بسیار دشوار است.