معرفی کتاب یوگا با دیوار


چرا يوگا را با ديوار تمرين مي‌كنيم؟

ديوارها براي ما چه كاري انجام مي‌دهند: آن‌ها تكيه‌گاه، حد و مرز، اطمينان، پناهگاه، محدوديت و كمك و حمايت و معنا فراهم مي‌آورند. ديوار در مراتب و شكل دقيق هر وضعيت بعنوان يك وسيله‌ي كمكي در تمرين به شما كمك مي‌كند. وقتي كه مي‌خواهيد آرامش يابيد شما را حمايت مي‌كند، وقتي كه مي‌خواهيد حركت جديدي را امتحان كنيد به كمك شما مي‌ايد و به شما انگيزه مي‌دهد تا بدن خود را از پرانرژي کنید.

دیوار به عنوان یک تکیه گاه توانایی ایمنی و دقت را درانجام تمرین های یوگا افزایش میدهد و به شما کمک میکند که عضلات ومفاصل را راحت تر درراستا وشکل صحیح خود قراردهید و حفظ کنید. دیوار علاوه بر اینکه به اجرای درست وضعیت ها کمک می کند به نوعی تمرین شما را به چالش میکشد. تا زمانیکه با دیوارتان دوست نشده اید برای تنها زمین یک تکیه گاه افقی را دارید و لی زمانیکه با دیوار تمرین میکنید یک تکیه گاه عمودی عالی نیز برای سنجش خواهید داشت.